New – กิจการนักศึกษา 2021-07-27T15:16:19+07:00


ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

Load More Posts