กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2020-08-24T00:55:35+07:00

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม [...]

โครงการเชิดชูบุคลากร