กิจกรรม Knowledge Management 2020-09-02T10:32:06+07:00

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

August 2020

กิจกรรมอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณ

กิจกรรมอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณ คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [...]

กิจกรรมการอบรมการใช้ e-Saraban

กิจกรรมการอบรมการใช้ e-Saraban คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมการใช้ e-Saraban ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [...]

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Infographic ในการทำงาน”

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Infographic ในการทำงาน” คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [...]