จิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน” ณ เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 61

อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

2019-09-04T01:07:13+07:00