ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

  • นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 “ด้านพัฒนาเยาวชน”
  • นางสาวปพิชญา วงศ์ทองศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับรางวัล “Best Position Paper” จากงาน World Health Organization (WHO) Simulation Thailand 2020
  • นางสาวณิชาภา จินดาดวงรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Rapporteur ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2021 (PMAC)
2021-01-28T12:05:10+07:00