ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2020-07-23T16:15:50+07:00

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

1.ตำแหน่งอาจารย์พรีคลินิก จำนวน 3 อัตรา

2.ตำแหน่งอาจารย์แพทย์คลินิก จำนวน 11 อัตรา

3.ตำแหน่งอาจารย์สาขานวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

4.อาจารย์สาขาฟิสิกส์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร (Click)

>>>การสมัคร<<<

  • วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารบริหาร 2 (CAT) ชั้น 3 มุม D

สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 99 บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

  • วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์

ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน

ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

  • วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail

ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : [email protected]