ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2020-12-04T16:57:41+07:00

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

1.ตำแหน่งอาจารย์พรีคลินิก จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งอาจารย์แพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร (Click)

>>>การสมัคร<<<

  • วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารบริหาร 2 (CAT) ชั้น 3 มุม D

สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 99 บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

  • วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์

ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน

ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

  • วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail

ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : [email protected]