Facebook Live : TIPS & TRICKS Doctor of medicine Programme Admission Preparation

พบกับพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1 ที่จะมาร่วมพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับ University College London (UCL) รวมถึงเผยเคล็ดลับดีๆ ที่จะทำให้การเตรียมตัวสอบเข้ามีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
TIPS & TRICKS: Doctor of medicine Programme Admission Preparation
✅ About Doctor of medicine Programme, PSCM
✅ Student Life
✅ Admission requirements
รับชม Facebook Live ย้อนหลังได้ที่
รับชม Live
2021-12-13T10:21:30+07:00