กิจกรรมบริการวิชาการและสังคม 2020-09-02T11:22:00+07:00

ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการและสังคม

โครงการบริการวิชาการและสังคม

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “เวคอัพสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็ง” ครั้งที่ 1

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “เวคอัพสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็ง” ครั้งที่ 2

ประชุมวิชาการฯหัวข้อเรื่อง New Normal in Medicine 2020 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ประชุมหารือเพื่อสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหลักสี่

“ฉีดวัคซีน HPV มีอาการแพ้ถึงตายได้จริงหรือ?” โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

ศึกษาบริบท “โคกหนองนาโมเดล” ต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม และเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตน่าน

ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอ.สว. ณ จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าว

กิจกรรมประชุมวิชาการภายใน คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

The consortium Pro Essay Writing has surpassed my expectations to date and I am very appreciative to be part of such an incredible organization.