ผู้บริหารเเละคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กยากจนในโรงเรียนเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 100 ผืน

2019-09-04T00:46:50+07:00