เกี่ยวกับหลักสูตร 2021-01-14T12:13:45+07:00

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.14 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ (MOU)

แนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศหลักสูตรต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการของคณะจาก PubMed ล่าสุด

ค้นหาเพิ่มเติมในฐานข้อมูล PubMed
ค้นหาเพิ่มเติมใน Google Scholar

สาระน่ารู้

รายการ PCCMS MED – MOMENT EP3 วิวัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวช กับ ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

วัคซีน HPV ปลอดภัยจริงหรือไม่? บรรยายโดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่…ป้องกันได้ โดย ผศ.นพ.บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

คลิกดูเพิ่มเติม

แนะนำเครือข่ายความร่วมมือ