เกี่ยวกับหลักสูตร 2021-07-13T10:08:06+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ (MOU)

MOU Signing Ceremony with UCL

MOU มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย

MOU Signing Ceremony with  DKFZ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติPCCMS MED MOMENT

“คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์

ประกาศหลักสูตรต่างๆ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

วารสารวิชาการของคณะจาก PubMed ล่าสุด

ค้นหาเพิ่มเติมในฐานข้อมูล PubMed

Facebook

สาระน่ารู้

วันมะเร็งรังไข่สากล

FMDPH Channel “รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน” ตอน โรคไข้หูดับจากหมูดิบ

FMDPH Channel “รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน” ตอน ภัยร้ายจากยุงลาย

คลิกดูเพิ่มเติม

แนะนำเครือข่ายความร่วมมือ