เกี่ยวกับหลักสูตร 2020-09-07T10:34:21+07:00

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.14 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ (MOU)

แนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วารสารวิชาการของคณะจาก PubMed ล่าสุด

ค้นหาเพิ่มเติมในฐานข้อมูล PubMed
ค้นหาเพิ่มเติมใน Google Scholar

สาระน่ารู้

วัคซีน HPV ปลอดภัยจริงหรือไม่? บรรยายโดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่…ป้องกันได้ โดย ผศ.นพ.บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

รู้ทันมะเร็งปอด โดย ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

คลิกดูเพิ่มเติม

แนะนำเครือข่ายความร่วมมือ