STOP Cyberbullying

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ STOP Cyberbullying 🤚🤳 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในปัญหาและวิธีรับมือด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อในรูปแบบต่างๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล็งเห็นผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านความคิด อารมณ์ และการดำรงชีวิตในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและควรได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

2022-02-24T14:09:32+07:00