หัวข้อเรื่อง: HLA Typing – An Alternative with Third-Gen Sequencing

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศศิธร โชติวุฒิมนตรี

หัวข้อเรื่อง: Placental Neuropeptide Y (NPY) and NPY receptors expressions and serum NPY levels in preeclampsia

บรรยายโดย อาจารย์รุ่งฤทธิ์  กลิ่นจำปา

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 30 เมษายน 62 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A อาคาร CAT

2019-09-04T00:44:00+07:00