เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application “อาสาจุฬาภรณ์” แก่เยาวชนและประชาชนอาสาจุฬาภรณ์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาจุฬาภรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

2022-06-07T10:54:27+07:00