หัวข้อเรื่อง: Assessment in Medical Education

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 5 มีนาคม 62 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A อาคาร CAT

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อุชุพล เรืองศรี

2019-09-04T00:43:39+07:00