กิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา

กิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา 

[…]

กิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา 2019-11-14T17:16:35+07:00

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The First ACP Faculty Development Program โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ American College of Physicians (ACP)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The First ACP Faculty Development Program

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The First ACP Faculty Development Program โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ American College of Physicians (ACP) 2019-11-08T18:30:27+07:00

ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดมหาสารคาม

28 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, อาจารย์ […]

ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดมหาสารคาม 2019-10-11T10:30:07+07:00

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาปริญญาโท ฟิสิกส์การแพทย์ รุ่น 1

21 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาปริญญาโท ฟิสิกส์การแพทย์ รุ่น 1 2019-10-11T10:32:04+07:00

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, อาจารย์ […]

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2019-10-11T10:40:33+07:00

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทให้ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ [...]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทให้ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-10-11T10:44:06+07:00

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ

8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ 2019-09-04T00:39:03+07:00