ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 และโครงการวิจัยอาสาจุฬาภรณ์ ณ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดน่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลบ้านหลวง หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ผู้นำชุมชนและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 และโครงการวิจัยอาสาจุฬาภรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

2022-03-07T11:57:10+07:00