วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ Anatomy The Series เรื่องความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 โดยมีแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในแต่ละด้าน ร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในครั้งนี้

2022-06-07T11:12:37+07:00