หัวข้อเรื่อง: การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 2 เมษายน 62 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A อาคาร CAT

บรรยายโดย ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด

2019-09-04T00:43:28+07:00