ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 2 “Benevolence”

ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 2 “Benevolence”  

ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชู
ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 2 “Benevolence” 2020-08-24T01:02:09+07:00

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 1 “Commitment”

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 1 “Commitment”

ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชู
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 1 “Commitment” 2020-08-24T00:29:46+07:00