ผศ. นพ. บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา


ผศ. นพ. บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา
Bunchorn Siripongpreeda (MD.)

รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาการและวิจัยบูรณาการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ผศ. นพ. บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา 2019-10-23T22:03:42+07:00

อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย


อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

แพทย์เชี่ยวชาญสาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน

Education

    […]

อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย 2019-10-23T22:18:19+07:00

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน


อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาบัณฑิต สาขา Environmental and […]

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน 2019-09-04T00:52:31+07:00

ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด


ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด 

Assist. prof. Sasikarn Chamchod, M.D. 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

[…]

ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด 2019-10-23T22:18:53+07:00

อาจารย์ พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ

อาจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ   

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Qualification

Diploma, Subspecialty Board of […]

อาจารย์ พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ 2019-10-23T22:21:17+07:00