ผศ. พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

ประวัติ

Education:

พ.ศ. 2544-2549                 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

พ.ศ. 2550-2552                แพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน             อายุรแพทย์สาขาโลหิตวิทยา รพ.จุฬาภรณ์

พ.ศ. 2555-2556                 Visiting Fellow in the Division of Hematology and medical

oncology, Weill Cornell Medical College, New York, USA

Certification:

 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn university, 2006
 • Diplomate of Thai Board of Hematology
 • Research Fellow in Lymphoma, Weill Cornell Medical College, New York, USA

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน             หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา งานอายุรกรรม ร.พ.จุฬาภรณ์

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน             อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผลงานวารสารวิชาการ

Publication and Presentation

งานวิจัย

 1. Florencia Cayrol#, Pannee Praditsuktavorn#, Nathanael S. Gray & Leandro Cerchietti, et al (# Equal contributor). THZ1 targeting CDK7 suppresses STAT transcriptional activity and sensitizes T-cell lymphomas to BCL2 inhibitors. Nature Communications 8, Article number: 14290 (2017) doi:10.1038/ncomms14290
 2. Tiffany Pool Ling Tang, Zhengming Chen, Pannee Praditsuktavorn, John Leonard, Peter Martin, et al”Role of surveillance imaging in the management of peripheral T-cell lymphomas” Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Mar;16(3):117-21. doi: 10.1016/j.clml.2015.12.006. Epub 2015 Dec 21.
 3. Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, et al. “Secondary Central Nervous System Relapse in Diffuse Large B cell Lymphoma in a Resource Limited Country: Result from the Thailand Nationwide Multi-institutional Registry”. Ann Hematol 2017 Jan;96(1):57-64
 4. Oral presentation at 56th American Society of Hematology (ASH) 2014

ASH Abstract Achievement Award (#72867)

Pannee Praditsuktavorn, MD, Benet Pera, PhD, Nicholas Kwiatkowski, PhD, ShaoNing Yang, MS, Tinghu Zhang, PhD, Nathanael Gray, PhD, and Leandro 
 Cerchietti, MD; “Transcription Regulation Targeting in Peripheral T-cell Lymphomas Induces Apoptosis and Sensitization to BCL2 Inhibitors”

 1. Poster presentation at 55th American Society of Hematology (ASH) 2013
 Pannee Praditsuktavorn, MD, ShaoNing Yang, MS, and Leandro Cerchietti, MD; “Unbiased Pharmacological Screening Identified New Therapeutic Strategies For Peripheral T-cell Lymphomas”
 2. Poster presentation at ASCO 2014 Tiffany Pool Ling Tang, Zhengming Chen, Pannee Praditsuktavorn, Lay Poh Khoo, Jia Ruan, Soon Thye Lim, Daryl C.L. Tan, Colin Diong, Yuh Shan Lee, Goh Yeow Tee, William Hwang, Miriam Tao, Richard Hong Hui Quek, Kevin Tay, Mohamad Farid, Richard R. Furman, John Leonard, Peter Martin”Role of surveillance imaging in the management of peripheral T-cell lymphomas”
 3. Poster presentation at 15th Congress European Hematology Association (EHA) 2010 Bunworasate U; Praditsuktavorn P; Assanasen T; Hansasuta P; Lawasut P;
Na Nakorn T; Rojnuckarin P; Intragumtornchai T; “A Prospective Study of Prevalence, Immunologic Responses and Outcome of EBV Associated Lymphoma in Thai Patients.”

หนังสือ

 1. Book chapter: Pharmacology and Clinical Applications, DOI 10.1007/978-3-662- 43604-2_12, @ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
Pannee Praditsuktavorn and Jia Ruan; “Metronomic Chemotherapy in Hematological Malignancy”
 2. Review literature in Journal of Hematology and Transfusion Medicine (Vol.21, No.2, April-June 2011, P 113-124): “EBV-Associated Lymphoma”
 3. “EBV-associated NK/T cell lymphoma” หนังสืองานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52

ปี 2561 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (The Nuts and Bolts) P.63-72

 1. Lymphomatogenesis” (Basic Science and Clinical Applications)

หนังสืองานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 48 ปี 2559 (Quest for Cure)

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

บทความวิชาการ

 1. Review article in TLSG lymphoma newspaper No3/2017 (TLSG: Thai lymphoma study group)Clinical development of anti-CD19 chimeric antigen receptor T-cell therapy for B-cell non-Hodgkin lymphomaCancer Sci 108 (2017) 1109-1118Shinichi Makita, Kiyoshi Yoshimura and Kensei Tobinai (Japan)
 2. Summarized 5 Interesting article in lymphoma newspaper No2/2016 (TLSG: Thai lymphoma study group).
 3. Review article in TLSG lymphoma newspaper No3/2015. Gray zone lymphoma with features intermediate between classical Hodgkin lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma: Characteristics, outcomes, and prognostication among a large multicenter cohort. Am J Hematol. 2015 Sep;90(9). Evens AM1, Kanakry JA2, Sehn LH3, et al
งานวิจัยที่สนใจ
2020-12-30T14:17:39+07:00