อาจารย์ นพ. ชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์

แนะนำตัวเอง

ผม นายแพทย์ ชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขณะนี้ลาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย UCL ที่ประเทศอังกฤษ

ความภูมิใจและสุขใจที่ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับมาเป็นปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมมีมุ่งมั่นที่จะเป็นแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และการเป็นนักวิจัย  ดังคำสอนของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.”

ประวัติ

ประวัติการศึกษา (เรียงตามลำดับจากปัจจุบัน)     

ปีเริ่มต้น – ปีสิ้นสุด วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ
2560-ปัจจุบัน ปริญญาเอก ประสาทวิทยาศาสตร์ University College London อังกฤษ
2554-2559 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
ผลงานวารสารวิชาการ

none

งานวิจัยที่สนใจ

none

2019-09-04T00:50:12+07:00