ผศ. นพ. บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา
Bunchorn Siripongpreeda (MD.)

รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาการและวิจัยบูรณาการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ประวัติ

EDUCATION

 • ปี พ.ศ. 2539      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2544     ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2550     ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ผลงานวารสารวิชาการ

Peer reviewed journal publications (previous 5 years):

 • Surachate Siripongsakun, Luxanapun Charoenvisal, Linda Pantongrag-Brown, Navara Dusitanond, Bunchorn Siripongpreeda (2013). “Hydrocolonic sonography: a complete colorectal evaluation technique with preliminary results”. J Clin Ultrasound; 41(7): 402-407.
 • Soonklang K, Siripongpreeda B, Sattayarungsee P, Wittayasak K. Relationship between Body Mass Index and Colorectal Adenoma in Thai Population Participating in Colorectal Cancer Screening Project at Chulabhorn Hospital. J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl. 6]: S76-S80
 • Wittayasak K, Siripongpreeda B, Sattayarungsee P, Soonklang K, Krohkaew K, Suebwongdit C, et al. Clinical Factors Associated with a Positive Immunochemical Fecal Occult Blood Test and Negative Colonoscopic Findings. J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl.6]: S118-S122
 • Chaiwiriyawong W, Sricharunrat T, Udomchaiprasertkul W, Rukrung C, Ratreewijit W, Suntharayuth T, et al. The Study of Mismatch Repair [MMR] Genes and clinicopathological Risk Factors in Treatment of Stage-II Colon Cancer: Preliminary Report of 2-Year Follow-up at Chulabhorn. Hospital J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl.6]: S106-S111
 • Homsuwan P, Soonklang K, Pongpun W, Saeloo S, Roekkasame S, Ungtrakul T, Siripongpreeda B, et al. Visualization of Health Data with Business Intelligence Technique. J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl. 6]: S45-S50
 • Eamratsameekool W, Tangpaisan P, Phakdeesamai P, Pensuwan P,Poonlab C, Kovitangkun K, et al. Survival Benefit of Single Fecal Immunochemical Test as Initial Screening for Colorectal Cancer in Two Districts in Roi Et Province, Thailand. J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl.6]: S7-S12
 • Kunawudhi A, Sereeborwornthanasak K, Promteangtrong C, Siripongpreeda B, Vanprom S, Chotipanich C, et al. Value of FDG PET/Contrast-Enhanced CT in Initial Staging of Colorectal Cancer Comparison with Contrast-Enhanced CT. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention volume 17, Issue 8, August 2016, page 4071-4075
 • Siripongpreeda B, Mahidol C, Dusitanond N, Sriprayoon T, Muyphuag B, Sricharunrat T, et al. High Prevalence of advanced colorectal neoplasia in the Thai population: a prospective screening colonoscopy of 1,404 cases. BMC Gastroenterol. 2016 Aug 23;16:101.
2020-12-30T13:58:24+07:00