นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Assessment of Medical Awareness and Readiness for COVID-19 Pandemic among Thai Medical Students: A Cross-Sectional Survey ในงานประชุม An International Association for Health Professional Education (AMEE) 2022 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ online session

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (นักศึกษาแพทย์ณัฐณิชา กิตติอุดม, นักศึกษาแพทย์ปพิชญา วงศ์ทองศรี, นักศึกษาแพทย์ณิชาภา จินดาดวงรัตน์, นักศึกษาแพทย์ณัฐกฤตา โชคสุขชลาลัย และนักศึกษาแพทย์ธามม์ ลิมวัฒนานนท์) นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Assessment of Medical Awareness and Readiness for COVID-19 Pandemic among Thai Medical Students: A Cross-Sectional Survey ในงานประชุม An International Association for Health Professional Education (AMEE) 2022 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ online session
ติดตามรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ : https://amee.org/conferences/amee-2022
2022-10-05T09:03:55+07:00