ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-04-18T20:54:39+07:00

อาจารย์ณภัทร ศรีเสริมโภค

อาจารย์ณภัทร ศรีเสริมโภค

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

E-mail: [email protected]

EDUCATION

    […]

อาจารย์ณภัทร ศรีเสริมโภค 2020-01-20T15:37:25+07:00

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างสุข อิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างสุข อิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กราบอาราธนา พระปัญญานันทมุนี […]

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างสุข อิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2020-04-20T16:13:55+07:00

ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 (Early years) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 (Early years) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ณ University College […]

ภาพบรรยากาศการเข้าอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 (Early years) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร 2020-04-20T16:13:48+07:00

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-04-20T09:58:43+07:00

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ทันสมัย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือในการที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ทันสมัย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือในการที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณาจารย์ได้เข้าพบผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) […]

ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ทันสมัย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือในการที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 2020-04-20T09:58:55+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563

การสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

  • การเตรียมเอกสารนำส่งสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

  1. ใบสมัคร จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 จำนวน 2 […]
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 2019-12-23T15:00:23+07:00

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์ยุค 4.0 และจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “Digital Revolution and Transformation of Healthcare”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์ยุค 4.0 และจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์ยุค 4.0 และจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “Digital Revolution and Transformation of Healthcare” 2020-04-20T09:59:06+07:00

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประชุมวิชาการ Digital Revolution and Transformation of Healthcare

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประชุมวิชาการ Digital Revolution and […]

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประชุมวิชาการ Digital Revolution and Transformation of Healthcare 2019-12-18T22:03:31+07:00