ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ […]

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome 2021-08-06T13:34:57+07:00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-20T15:05:58+07:00

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ […]

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 2021-07-13T10:02:26+07:00

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ […]

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ 2021-03-03T11:29:56+07:00

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series”

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series” […]

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series” 2021-02-04T10:13:05+07:00

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” เรื่อง “ต้องทำแบบนี้จะไม่ติดโควิด”

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” เรื่อง “ต้องทำแบบนี้จะไม่ติดโควิด” […]

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” เรื่อง “ต้องทำแบบนี้จะไม่ติดโควิด” 2021-01-19T12:31:56+07:00

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” การบรรยายในหัวข้อ “การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ รับมืออย่างไร ?” โดย อาจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” การบรรยายในหัวข้อ “การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ รับมืออย่างไร […]

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอเชิญชวนทุกท่านรับชม “FMDPH Facebook Live” การบรรยายในหัวข้อ “การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ รับมืออย่างไร ?” โดย อาจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล 2021-01-14T12:11:12+07:00