ขอเชิญน้องๆ และผู้สนใจเข้าร่วม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ […]

ขอเชิญน้องๆ และผู้สนใจเข้าร่วม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2019-11-13T13:33:41+07:00

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562 2019-11-13T13:34:22+07:00

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประชุมวิชาการ Digital Revolution and Transformation of Healthcare

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประชุมวิชาการ Digital Revolution and […]

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประชุมวิชาการ Digital Revolution and Transformation of Healthcare 2019-11-13T13:34:29+07:00

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Development of digital literacy competency)

ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Development of digital literacy competency)”
วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน […]

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Development of digital literacy competency) 2019-09-04T00:42:24+07:00

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยในงาน PGR Student Symposium ที่ University of Dundee, UK

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร และได้นำเสนอ poster ในงาน PGR student symposium […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยในงาน PGR Student Symposium ที่ University of Dundee, UK 2019-11-13T13:38:01+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนได้รางวัล People’s Choice ในงาน 3 Minutes Thesis Competition ประเทศออสเตรเลีย


ขอแสดงความยินดีกับนายหัฏฐะภาคย์ เดชะไกศยะ นักเรียนทุนโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับรางวัล People’s Choice ในการแข่งขัน 3 Minutes […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนได้รางวัล People’s Choice ในงาน 3 Minutes Thesis Competition ประเทศออสเตรเลีย 2019-11-13T13:38:11+07:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2019-09-04T00:45:15+07:00

อาจารย์คณะแพทย์ฯ ได้รับรางวัลและเงินทุนวิจัยจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรตินำเสนอผลงานด้านฟิสิกส์การแพทย์และโปรตอนให้ท่านองคมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ รับฟังด้วย เมื่อวันที่ 8 […]

อาจารย์คณะแพทย์ฯ ได้รับรางวัลและเงินทุนวิจัยจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 2019-11-13T13:38:18+07:00

คณะแพทยศาสตร์ร่วมออกบูทในงาน Career Fair ของสามัคคีสมาคม ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

คณบดีและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมออกบูทในงาน Career Fair ของสามัคคีสมาคม ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 15-17 กุมภาพันธ์ […]

คณะแพทยศาสตร์ร่วมออกบูทในงาน Career Fair ของสามัคคีสมาคม ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 2019-11-13T13:38:25+07:00

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมลงนามถวายพระพร

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ […]

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมลงนามถวายพระพร 2019-11-13T14:11:48+07:00