วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

อ่านประกาศรับสมัคร


ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
..
สมัครได้ที่ 👇👇
..
..
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การเเพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
..
..
สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ 👇👇
..
..
📢 ติดตามข่าวสารของหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่
🖥️ Medical Physics PSCM
☎️ 06-4217-3653 หรือ 02-576-6000 ต่อ 8483
ในวัน และเวลา ราชการ
2022-02-18T11:04:16+07:00