วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

โดยความร่วมมือกับ UCL, UK (iBSc/MD) รอบที่ 2 จำนวน 4 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

อ่านประกาศรับสมัคร


2022-02-18T10:42:40+07:00