อ. จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Chirasak Khamfongkhruea)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะนี้กำลังศึกษา PhD สาขา Medical Radiation Sciences ณ OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology,
Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden
– Rossendorf, Dresden, Germany ในด้าน High Precision Radiotherapy

งานวิจัยเรื่อง Interpretation of prompt-gamma-based range verification information: Can the error source of the treatment deviation be classified?

Supervisors: Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Enghardt, Dr. rer. medic. Christian Richter

2019-10-23T22:28:26+07:00