อ. จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Chirasak Khamfongkhruea)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะนี้กำลังศึกษา PhD สาขา Medical Radiation Sciences ณ OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology,
Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden
– Rossendorf, Dresden, Germany ในด้าน High Precision Radiotherapy

งานวิจัยเรื่อง Interpretation of prompt-gamma-based range verification information: Can the error source of the treatment deviation be classified?

Supervisors: Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Enghardt, Dr. rer. medic. Christian Richter

ประวัติ

EDUCATION

  • 2017 – Present  Ph.D. candidate, Major of Medical Radiation Sciences, Technische Universität Dresden, Germany
  • 2007 – 2010 Master of Science, Major of  Medical Physics, Mahidol University
  • 2003- 2007 Bachelor of Science, Major of Radiological Technology, Naresuan University

AWARDS & SCHOLARSHIPS & HONORS

  • Ph.D. Scholarship in Germany from Chulabhorn Royal Academy, 2016 – 2020
  • 2012 Outstanding Alumni Awards (Academics) from Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University
  • 1st Best Radiotherapy oral presenter “Dosimetric Evaluation of Radiation Dose Rate in Respiratory Gated Intensity Modulated Radiation Therapy” (8th South-East Asian Congress of Medical Physics (8th SEACOMP) at Grand Hotel Preanger, Bundung, Indonesia. 10-13 December 2010)

WORK EXPERIENCE 

  • 2009  Position of Medical Physicist, Radiation Oncology Department, Chulabhorn Hospital
  • 2014  Position of Lecturer (Special), Medical Physics Division, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University
  • 2014 – 2015  Position of Lecturer (Special), Radiation Technology Division, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University
  • 2013 – 2017 Position of  Medical physics consultants, Veterinary Teaching Hospital, Kasetsart University

jkhl2009Medical physics consultants

ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

1. Chaiprasongsuk A, Janjetovic Z, Kim TK, Jarrett SG, D’Orazio JA, Holick MF, Tang EKY, Tuckey RC, Panich U, Li w, Slominski AT. Protective effects of novel derivatives of vitamin D3 and lumisterol against UVB-induced damage in human keratinocytes involve activation of Nrf2 and p53 defense mechanisms. Redox Biol. 2019;24:101206.
2. Chaiprasongsuk A, Lohakul J, Soontrapa K, Sampattavanich S, Akarasereenont P, Panich U. Activation of Nrf2 Reduces UVA-Mediated MMP-1 Upregulation via MAPK/AP-1 Signaling Cascades: The Photoprotective Effects of Sulforaphane and Hispidulin. J Pharmacol Exp Ther. 2017;360(3):388-98.
3. Chaiprasongsuk A, Onkoksoong T, Pluemsamran T, Limsaengurai S, Panich U. Photoprotection by dietary phenolics against melanogenesis induced by UVA through Nrf2-dependent antioxidant responses. Redox Biol. 2016;8:79-90.

งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

N/A

2020-12-30T14:41:46+07:00