อาจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประวัติ

EDUCATION

  • 2016 D.Eng., Major Systems Engineering, Nippon Institute of Technology
  • 2010 M.Eng., Major Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  • 2008 B.Eng., Major Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

AWARDS & SCHOLARSHIPS & HONORS

WORK EXPERIENCE 

START  YEAR END YEAR POSITION COMPANY COUNTRY
May 2020 Present Lecturer Chulabhorn Royal Academy Thailand
Dec 2016 Apr 2020 Lecturer King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Ratchaburi Learning Park) Thailand
Nov 2010 Oct 2012 Research Assistant King Mongkut’s University of Technology Thonburi Thailand

PROFESSIONAL TRAINING

YEAR SUBJECT PLACE
 –  –  –
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

  1. Jongwannasiri C, Yoshida S, Watanabe S. Tribological behavior under high temperature of BCN films deposited by sputtering-PBII hybrid system. Surfaces and Interfaces 2020;18:100434.
  2. Jongwannasiri C, Charasseangpaisarn T, Watanabe S. Preliminary testing for reduction of insertion torque of orthodontic mini-screw implant using diamond-like carbon films. J Phys Conf Ser 2019;1380(1).
  3. Jongwannasiri C, Yoshida S, Watanabe S. Effects of fluorine and silicon incorporation on tribological performance of diamond-like carbon films. Materials Sciences and Applications 2019;10(3):170-85.
  4. Chin H, Jongwannasiri C, Watanabe S. Deposition and characterization of multilayer DLC/BN films. Materials Sciences and Applications 2017;8(10):738-45.
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

2021-11-26T15:02:50+07:00