อาจารย์ ดร.วเรศ จันทร์เจริญ

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประวัติ

EDUCATION

  • 2016 – 2019 Ph.D., Major Information Science, Nagoya University
  • 2014 – 2016 M.Sc., Major Information Science, Nagoya University
  • 2008 – 2012 B.Sc., Major Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

AWARDS & SCHOLARSHIPS & HONORS

  • 2019 International Lunar Exploration Working Group (ILEWG) grant, Space Generation Advisory Council, United Nations.
  • 2018 IAF Emerging Space Leaders (ESL) grant, International Astronautical Federation, France
  • 2012 – 2019 Japanese Government Scholarship
  • 2012 The monarch student grant, Ministry of Education
  • 2005 – 2012 Junior Science Talent Project scholarship, National Science and Technology Development Agency

WORK EXPERIENCE 

START  YEAR END YEAR POSITION COMPANY COUNTRY
2019 2020 Adjunct Lecturer Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University Thailand

PROFESSIONAL TRAINING

YEAR SUBJECT PLACE
2018 Computational Fluid Dynamics method of Fluid-Structural Interface problem Toyota Central R&D Labs., INC. Japan
2017 Large Scale Computing of Computational Fluid Dynamics National Electronics and Computer Technology Center, Thailand
2014 Development of Composite Material Car Seat Toyota Boshoku Corporation Japan
2011 Finite Element Method of mechanical properties of guinea pig’s bone problem Kanazawa University, Japan
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

  1. Chancharoen W. and Azegami H. Shape optimization for a linear elastic fish robot. JSIAM Letters 2018;10:65-68.
  2. Chancharoen W. and Azegami H. Topology optimization of density type for a linear elastic body by using the second derivative of a KS function with respect to von Mises stress. Struct Multidiscip O 2018;58(3):935–953.
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

2021-11-26T15:02:54+07:00