วิเทศสัมพันธ์ – รวมข่าวสาร/กิจกรรม 2022-02-17T12:34:09+07:00

วิเทศสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหว

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Discussion Café ระหว่างนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม UCL-CRA Faculty Development and Capacity Building Conference ครั้งที่ 3