รางวัลนวัตกรรม

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานวิจัยคว้ารางวัล Special Awards ณ นครเจนีวา

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนวัตกรรมการแพทย์ – งานวิจัย

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานวิจัยคว้ารางวัล Special Awards ณ นครเจนีวา 2019-09-04T01:07:24+07:00