รางวัลนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร 2020-05-24T19:42:53+07:00

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานวิจัยคว้ารางวัล Special Awards ณ นครเจนีวา

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนวัตกรรมการแพทย์ – งานวิจัย

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งานวิจัยคว้ารางวัล Special Awards ณ นครเจนีวา 2019-09-04T01:07:24+07:00