อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนวัตกรรมการแพทย์ – งานวิจัย

คว้ารางวัล Special Awards

เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ นครเจนีวา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะแพทย์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน  “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเป็นที่น่ายินดีที่คณะแพทย์และนักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถคว้า 3 รางวัลจากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม โดย พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ, แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ โดย นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย และ  ออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ โดย ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

สำหรับการประกวด 46th International Exhibition of Inventions Geneva มีนักประดิษฐ์และวิจัยนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และนอกจากรางวัล Special Awards ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับในครั้งนี้ ยังมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Awards) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศอีกหลายผลงาน รวมถึงคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้รับรางวัลสำคัญๆในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้อีก ประกอบด้วย

  1. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 4 ผลงาน
  2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 26ผลงาน
  3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 32 ผลงาน
  4. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 33 ผลงาน

46th International Exhibition of Inventions Geneva เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถือเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน

2019-09-04T01:07:24+07:00