โครงการกะเทาะเปลือกนวัตกรทางการเเพทย์

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
“โครงการกะเทาะเปลือกนวัตกร” ระดมความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์
📅วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
โดยมีวิทยากรจากอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้ให้ความรู้และโจทย์นวัตกรรม
.
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
2021-05-20T14:52:15+07:00