ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับพล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ และร่วมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนศพ.ชั้นปีที่ 5-7 ของคณะฯ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับพล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ และร่วมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนศพ.ชั้นปีที่ 5-7 ของคณะฯ ต่อไป

2021-05-21T11:56:28+07:00