ภาพบรรยากาศกิจกรรมพาน้องๆโครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมวัดต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้พาน้องๆ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และมิวเซียมสยาม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดการเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยค่ะ
2020-11-09T13:27:53+07:00