รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงาน และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เดินทางเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้นำทีมงานฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เดินทางเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับสัตว์ โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2020-09-04T13:22:13+07:00