อาจารย์จิรพันธ์ เปรมสุริยา

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

E-mail:

ประวัติ

EDUCATION

  • 2018-present   Ph.D., Major Microbiology, University of Glasgow, UK
  • 2013-2016 M.S.,  Major Agricultural Biotechnology, Kasetsart University
  • 2009-2013 B.S., Major Microbiology, Kasetsart University

AWARDS & SCHOLARSHIPS & HONORS

The scholarship in Commemoration of HM King Bhumibol Adulyadej’s 90th Birthday Anniversary, Chulabhorn Royal Academy

ผลงานวารสารวิชาการ

PRESENTATIONS / ABSTRACTS / POSTERS

Premsuriya J, Walker D. Development of highly selective protein antibiotics for the treatment of Pseudomonas aeruginosa infection, Proceedings of the 7th Health Challenge Thailand Academic conference; 2019 June 28, London, UK.

งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

N/A

2021-11-26T15:03:03+07:00