ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2019-12-26T10:16:43+07:00