กิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับฟังรายละเอียดของการเรียนการสอน พร้อมตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักเรียนได้ร่วมค้นหาตัวเอง และสัมผัสกับวิชาชีพแพทย์ ดังนี้

  • กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า และนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่
  • กิจกรรม workshop ให้ทุกคนได้ทดลองเป็น “คุณหมอ” ลงมือปฏิบัติจริงใน 3 ฐาน

>>> I am a Doctor การฝึกตรวจร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น การวัดความดัน การฟังเสียงหัวใจ

>>> Empowering Students in Surgery การฝึกเย็บแผลกับหนังเทียม

>>> รักฉุดใจนายฉุกเฉิน การทำ CPR กับหุ่นจำลอง

ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 300 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

2020-04-18T20:55:04+07:00