อาจารย์ ดร.อุชุพล เรืองศรี

ประวัติ
EDUCATION

YEAR DEGREE MAJOR UNIVERSITY COUNTRY
2007-2016 Ph.D. Physics MIT USA
2003-2007 Bachelor’s Degree Physics and Math CMU USA
แนะนำตัวเอง
ผลงานตีพิมพ์

PUBLICATIONS

 

Ruangsri U , Vigeland S, Hughes S. Gyroscopes orbiting black holes: A frequency-domain approach to precession and spin-curvature coupling for spinning bodies on generic Kerr orbits. Phys. Rev. D 2016; 94(4):044008

Ruangsri U, Hughes S. Census of transient orbital resonances encountered during binary inspiral. Phys. Rev. D 2014; 89(8):084036

Flanagan E, Hughes S, Ruangsri U. Resonantly enhanced and diminished strong-field gravitational-wave fluxes. Phys. Rev. D 2014; 89(8):084028

งานวิจัยที่สนใจ

none

2019-10-23T22:08:24+07:00