อาจารย์ ดร. รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ประวัติ
EDUCATION

YEAR DEGREE MAJOR UNIVERSITY COUNTRY
2001-2008 Ph.D. Immunology and Microbial Pathogenesis Thomas Jefferson University USA
1994-1998 B.Sc. Biology Mahidol University Thailand
ผลงานวารสารวิชาการ

PUBLICATIONS

Thoka B, Jaimipak T, Onnome S, Yoksan, Ubol S, Pulmanausahakul R. The synergistic effect of nsP2-L618, nsP3-R117 and E2-K187 on the large plaque phenotype of chikungunya virus. Virus Genes. 2018 Feb;54(1):48-56. doi: 10.1007/s11262-017-1524-1. Epub 2017 Nov 28

Jaimipak T, Yoksan S, Ubol S, Pulmanausahakul R. Small plaque size variant of chikungunya primary isolate showed reduced virulence in mice. Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep 17. doi: 10.12932/AP-250417-0079. [Epub ahead of print]

Suphatrakul A, Yasanga T, Keelapang P, Sriburi R, Roytrakul T, Pulmanausahakul R, Utaipat U, Kawilapan Y, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Yoksan S, Auewarakul P, Malasit P, Charoensri N, Sittisombut N. Generation and preclinical immunogenicity study of dengue type 2 virus-like particles derived from stably transfected mosquito cells. Vaccine. 2015 Oct 13;33(42):5613-22

Keelapang P, Nitatpattana N, Suphatrakul A, Punyahathaikul S, Sriburi R, Pulmanausahakul R, Pichyangkul S, Malasit P, Yoksan S, Sittisombut N. Generation and preclinical evaluation of a DENV-1/2 prM+E chimeric live attenuated vaccine candidate with enhanced prM cleavage. Vaccine. 2013 Oct 17;31(44):5134-40.

Wintachai P, Wikan N, Kuadkitkan A, Jaimipuk T, Ubol S, Pulmanausahakul R, Auewarakul P, Kasinrerk W, Weng WY, Panyasrivanit M, Paemanee A, Kittisenachai S, Roytrakul S, Smith DR. Identification of prohibitin as a Chikungunya virus receptor protein. J Med Virol. 2012 Nov;84(11):1757-70.

Pulmanausahakul R., Roytrakul S, Auewarakul P, Smith DR. Chikungunya in Southeast Asia: understanding the emergence and finding solutions. Int J Infect Dis. 2011 Oct;15(10):e671-6.

Pulmanausahakul R., Khakpoor A. and Smith DR. The development of flavivirus vaccines. African Journal of Biotechnology. 2010 January;9(4):409-415.

Jaiyen Y, Masrinoul P, Kalayanarooj S, Pulmanausahakul R, Ubol S. Characteristic of dengue virus-infected peripheral blood mononuclear cell death that correlates with the severity of illness. Microbiol Immunol. 2009. 53(8):442-50.

Pulmanausahakul R, Li J, Schnell MJ, Dietzschold B. The glycoprotein and matrix protein of rabies virus affect pathogenicity by regulating viral replication and facilitating cell-to-cell spread.  J Virol. 2008 Mar;82(5):2330-8.

Tang J, Olive M, Pulmanausahakul R, Schnell M, Flomenberg N, Eisenlohr L, Flomenberg P. Human CD8+ cytotoxic T cell responses to adenovirus capsid proteins. Virology. 2006 Jul 5;350(2):312-22.

Faber M, Bette M, Preuss MA, Pulmanausahakul R, Rehnelt J, Schnell MJ, Dietzschold B, Weihe E. Overexpression of tumor necrosis factor alpha by a recombinant rabies virus attenuates replication in neurons and prevents lethal infection in mice. J Virol. 2005 Dec;79(24):15405-16.

Faber M, Pulmanausahakul R, Nagao K, Prosniak M, Rice AB, Koprowski H, Schnell MJ, Dietzschold B. Identification of viral genomic elements responsible for rabies virus neuroinvasiveness.  Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Nov 16;101(46):16328-32.

Faber M, Pulmanausahakul R, Hodawadekar SS, Spitsin S, McGettigan JP, Schnell MJ, Dietzschold B. Overexpression of the rabies virus glycoprotein results in enhancement of apoptosis and antiviral immune response. J Virol. 2002 Apr;76(7):3374-81.

Pulmanausahakul R, Faber M, Morimoto K, Spitsin S, Weihe E, Hooper DC, Schnell MJ, Dietzschold B. Overexpression of cytochrome C by a recombinant rabies virus attenuates pathogenicity and enhances antiviral immunity. J Virol. 2001 Nov;75(22):10800-7.

Morimoto K, Schnell MJ, Pulmanausahakul R, McGettigan JP, Foley HD, Faber M, Hooper DC, Dietzschold B. High level expression of a human rabies virus-neutralizing monoclonal antibody by a rhabdovirus-based vector. J Immunol Methods. 2001 Jun 1;252(1-2):199-206.

 

งานวิจัยที่สนใจ

การวิเคราะห์ลำดับเบสของไวรัสที่แยกได้จากผู้ป่วย

การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อ

การก่อโรคของไวรัสการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

2021-11-26T13:22:19+07:00