ผศ. นพ. ณัฐวุฒิ กันตถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

ประวัติ
Education

YEAR DEGREE MAJOR UNIVERSITY COUNTRY
2016 Certificated in Gynaecologic

Endoscopy

Kurashiki Medical Center, Kurashiki, Okayama Japan
2014 Certificated in Gynaecologic

Endoscopy

Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan
2013-2014 Clinical Fellowship of Gynecologic Endoscopy Bangkok Metropolitan Endoscopic training course, Charoenkrung Pracharak Hospital, Bangkok Thailand
2007-2009 Diploma of Thai Sub-board of Gynaecologic Oncology Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand
2004-2005 Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand
2004-2005 Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand
2003-2004 Higher Graduate Diploma of Clinical Science Family Medicine Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand
1997-2003 Doctor of Medicine Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Bangkok

Thailand

 

งานวิจัยที่สนใจ
 • Research of Interests
  • HPV research
  • Gynecologic Oncology
  • Gynecologic Endoscopy and Minimal Invasive Surgery
ผลงานตีพิมพ์

Highlighted Publication

 1. Kantathavorn N, Chatchotikawong U, Sritana N, Sricharunrat T, Krisorakun W, Vanichtantikul A, Teerayathanakul N, et al. A Pilot Study of Anal Cytology and Anal Human Papilloma Virus (HPV) Infection in Women with High-risk Cervical HPV Infection. J Med Assoc Thai 2018;101:21.
 2. Chatchotikawong U, Kantathavorn N, Sricharunrat T, Sritana N, Taepisitpong C, Saeloo S, Krongthong W, et al. Human Papilloma Virus [HPV] and Body Mass Index [BMI] in 4,487 Thai Women under Cervical Screening Program. J Med Assoc Thai 2018;101:137.
 3. Sritana N, Kantathavorn N, Paricharttanakul N, Wiriyaukaradecha K, Chokchaichamnankit D, Srisomsap C, Udomchaiprasertkul W, et al. Potential New Urinary Biomarkers for Cervical Cancer Screening Using SELDT-TOF Mass Spectrometry. J Med Assoc Thai 2018;101:107.
 4. Saeloo S, Taepisitpong C, Kantathavorn N, Rawangban S, Kwangkaew S, Krongthong W. The Comparison of Human Papillomavirus Knowledge by General Characteristics in Vaccinated Thai Women. J Med Assoc Thai 2018;101:75.
 5. Udomchaiprasertkul W, Kantathavorn N, Sricharunrat T, Laebua K, Trirussapanich P, Bunyoo C, Wiriyaukaradecha K, et al. DNA Methylation Assessment in Cervical Cancer Specimens. J Med Assoc Thai 2018;101:69.
 6. Homsuwan P, Soonklang K, Pongpun W, Saeloo S, Roekkasame S, Ungtrakul T, Siripongpreeda B, Kantathavorn N, et al. Visualization Development of Health Data Reporting with Business Intelligence Techniques. J Med Assoc Thai 2018;101:49.
 7. Phoolcharoen N, Kantathavorn N, Krisorakun W, et al. Agreement of self- and physician-collected samples for detection of high-risk human papillomavirus infections in women attending a colposcopy clinic in Thailand. BMC Res Notes. 2018 Feb 20;11(1):136.
 8. Phoolcharoen N, Kantathavorn N, Krisorakun W, et al. Acceptability of Self-Sample Human Papillomavirus Testing Among Thai Women Visiting a Colposcopy Clinic. J Community Health. 2018 Jun;43(3):611-615.
 9. Phoolcharoen N, Kantathavorn N, Sricharunrat T et al. A population-based study of cervical cytology findings and human papillomavirus infection in a suburban area of Thailand. Gynecol Oncol Rep. 2017 Jul 4;21:73-77
 10. Tangjitgamol S, Kantathavorn N, Kittisiam T et al. Prevalence and Associated Factors of Abnormal Cervical Cytology and HighRisk HPV DNA among Bangkok Metropolitan Women. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(7):3147-53.
 11. Chaowawanit W, Tangjitgamol S, Kantathavorn N, et al. Knowledge, Attitudes and Behavior of Bangkok Metropolitan Women Regarding Cervical Cancer Screening. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(3):945-52.
 12. Kantathavorn N, Mahidol C, Sritana N, et al. Genotypic distribution of human papillomavirus (HPV) and cervical cytology findings in 5906 Thai women undergoing cervical cancer screening programs. Infect Agent Cancer 2015;10:7
 13. Taepisitpong C, Kantathavorn N. Impacts of a Learning Programme on the Attitudes and Levels of Awareness of the Female Patients with Normal Smear Test Results. Thai Journal of Nursing Council 2013;28(2):75-87
 14. Kantathavorn N, Kietpeerakool C, Suprasert P et al. Clinical relevance of atypical squamous cells of undetermined significance by the 2001 Bethesda system: experience from a cervical cancer high incidence region. Asian Pac J Cancer Prev. 2008 Oct-Dec;9(4):785-8.
 15. Kantathavorn N, Phongnarisorn C, Srisomboon J et al. Northern Thai women with high grade squamous intraepithelial lesion on cervical cytology have high prevalence of underlying invasive carcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2006 Jul-Sep;7(3):477-9.
2020-12-30T14:37:08+07:00