ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

เข้าสู่ระบบได้ที่ : http://registra.cra.ac.th/StudentRegistration

ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

2022-06-09T15:27:21+07:00