พิธีถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ กระทรวงสาธารณสุข

ในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน 2564 คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ กระทรวงสาธารณสุข
2021-09-24T14:11:43+07:00