ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการกะเทาะเปลือกนวัตกรทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดโครงการกะเทาะเปลือกนวัตกรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชั้นมัธยมปลายตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ

ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ (MIE) ซึ่งจะเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 และการบรรยายในหัวข้อ Design Thinking โดย คุณวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล วิทยากรจาก Black Box Team เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 ท่าน ได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ (Home Care Pharmacy System) , นวัตกรรมเครื่องเตือนการจ่ายยาของผู้สูงอายุ , นวัตกรรมช่วยเหลือการทำทันตกรรมในยุคโควิด , เครื่องประดับป้องกันการสัมผัสบริเวณใบหน้า , นวัตกรรมสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาแบบสายรัดข้อมือ (Imme – Spray) , นวัตกรรม Nano Ion เคลือบผิวสัมผัสเพื่อลดการแพร่เชื้อ และนวัตกรรมโรงพยาบาลบนดาวอังคาร (Mars Hospital) ซึ่งเป็นการนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจจากน้องๆ ที่เข้าร่วมค่ะ

2021-05-23T16:32:05+07:00