วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้บริการและการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Ring Vaccination)
ให้แก่ประชาชนใน 6 ชุมชน ได้แก่ 1) แฟลตตำรวจอิสระ 2) ชุมชนอยู่แล้วรวย 3) แฟลตตำรวจส่วนกลาง 4) ชุมชนกองบัญชาการศึกษา 5) ชุมชนคนรักถิ่น และ 6) ชุมชนเปรมสุขสันต์ โดยจะมีการให้บริการ ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ระหว่างวันอังคารที่ 25 – วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้บริการและการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

2021-05-21T11:52:50+07:00