กิจกรรมของหลักสูตร 2020-07-02T15:58:38+07:00

กิจกรรมของหลักสูตร

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

July 2nd, 2020|Comments Off on กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง