ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวบทั้งหมด 2021-05-21T11:49:51+07:00

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาและการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมอาสาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 / 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดหลักสี่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับพระราชทาน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณาจารย์ได้เข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทีมผู้บริหาร

ชุมชนการเคหะหลักสี่ ในโครงการอาสาจุฬาภรณ์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันทำจิตอาสา เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm กับสำนักอนามัย กทม.

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ (Introduction and Orientation Module) ให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 1

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการกะเทาะเปลือกนวัตกรทางการแพทย์

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้บริการและการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทีมเชิงรุกลงพื้นที่ SWAB หาผู้ติดเชื้อ Covid-19