ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีช่วง “รัฐมนตรีพบนักศึกษา” ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนักศึกษาในด้านการเรียนหนังสือและการใช้ชีวิต

2020-11-17T13:33:02+07:00